Ανακοίνωση επί το ορθόν του ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΩΝ για τους πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ανακοίνωση  επί το ορθόν του ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΩΝ για τους πίνακες αξιολόγησης ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

Για να κατεβάσετε τους πίνακες πατήστε εδώ