ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη υποβολής ενστάσεων ΣΟΧ2/2019 ΟΑΕΔ

 

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης – προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2019 , αρχίζει από την 06-02-2020 έως την 19-02-2020 .

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω ανακοίνωση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ