Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στα 30 ΙΕΚ ΟΑΕΔ για το έτος κατάρτισης 2020-21.
1.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2.ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
3.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
4.ΗΠΕΙΡΟΥ
5.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6.ΚΡΗΤΗΣ
7.ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ