Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης και Πελοποννήσου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
  2. ΗΠΕΙΡΟΣ
  3. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
  4. ΚΡΗΤΗ
  5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ