Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Αττικής & Νήσων και Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
  2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ