Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης μετά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας μέχρι 21/10/2020, για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2020-21

 

  1. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

  2. ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  3. ΗΠΕΙΡΟΥ

  4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  6. ΚΡΗΤΗΣ

  7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ