Ανάρτηση Πίνακα Αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτών του ΙΕΚ Ιωαννίνων

Σήμερα 10-12-2020 αναρτήθηκε ο πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτών για το ΙΕΚ Ιωαννίνων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 72921/26-11-2020 Συμπληρωματική Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στο ΙΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2020-2021.

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ