Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, σχολικού έτους 2020-2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου.
Παρακαλούμε ανοίξτε τα παρακάτω αρχεία:

1.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
3.ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
4.ΗΠΕΙΡΟΥ
5.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
8.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
9.ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΙΕΚ ΟΑΕΔ

10.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΡΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ