Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Σήμερα, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, σχολικού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξη τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Αττικής & ΝήσωνATTIKH_21_2

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Αν. Μακεδ. Θράκης_21_2

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Ηπείρου_21_2

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Θεσσαλίας_21_2

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Κρήτης_21_2

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Μακεδονίας_21_2

Δείτε εδώ Οριστ. Πίνακες Πελοποννήσου_21_2