Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Επισκευή της εκ σκυροδέματος πλαισιωτής αρχιτεκτονικής προεξοχής καθώς και επί μέρους τμημάτων του ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. κτιρίου του ΒΝΣ & τ. ΚΕΝΕ (νυν Τ.Ε.Ε.Σ.) στο Περιστέρι"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή της εκ σκυροδέματος πλαισιωτής αρχιτεκτονικής προεξοχής καθώς και επί μέρους τμημάτων του ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. κτιρίου του ΒΝΣ & τ. ΚΕΝΕ (νυν Τ.Ε.Ε.Σ.) στο Περιστέρι"

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα