Aνοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει «Τη μεταφορά υλικών μεταξύ των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και τη μεταφορά υλικών από τις Κεντρικές αποθήκες του Οργανισμού προς τις υπηρεσίες του και αντίστροφα για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες»

Ο ΟΑΕΔ προκηρρύσσει Aνοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου που θα αναλάβει «Τη μεταφορά υλικών μεταξύ των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και τη μεταφορά υλικών από τις Κεντρικές αποθήκες του Οργανισμού προς τις υπηρεσίες του & αντίστροφα για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες», προϋπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με προϋπολογισθείσα δαπάνη παράτασης έως έξι (6) μήνες 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού