Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός "Παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού”.

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός "Παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες".

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις 2ες Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις 3ες Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις 4ες Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.