Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια ενός λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων, για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στην ΕΠΑΣ Χανίων για το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής"

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια ενός λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων, για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στην ΕΠΑΣ Χανίων για το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής"

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την διευκρίνηση: