Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προώθηση της διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%

Δείτε εδώ το τεύχος του διαγωνισμού