Αποτελέσματα Αβαθμιας Επιτροπής του ΚΕΚ Λαμίας για το Πρόγραμμα κατάρτισης της 7ης ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποτελέσματα  Αβαθμιας Επιτροπής  του ΚΕΚ Λαμίας για το  Πρόγραμμα κατάρτισης της  7ης ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού  Σώματος  ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Για να κατεβάσετε τους πίνακες πατήστε εδώ