Αποτελέσματα Αβάθμιας Επιτροπής υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για την Σχολή ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2020-2021

    Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 23/9/2020, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών  και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για την Σχολή ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38965/03-07-2020 (ΑΔΑ:63ΛΗ4691Ω2-63Ε)  Προκήρυξη. Οι ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και τις 28/09/20, με συστημένη επιστολή στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ενότητα ‘’Νέα και Ανακοινώσεις’’ στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ   www.oaed.gr.

Για την ανακοόινωση πατήστε εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨ ΕΚΠΑΙΔ  ΣΧ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2020-21