Αποτελέσματα Βθμιας Επιτροπής της Σχολής ΑΜΕΑ Αθηνών για την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Αποτελέσματα Βθμιας Επιτροπής της Σχολής ΑΜΕΑ Αθηνών για την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων για το Σχολικό Έτος 2016-2017 

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Α πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Β πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Γ πατήστε εδώ