Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για το πρόγραμμα κατάρτισης του Δήμου Ιωαννιτών, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών / Φαρμακευτικών Φυτών»

Aναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 28-05-2021, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτών του ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης του Δήμου Ιωαννιτών, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών / Φαρμακευτικών Φυτών» (2 τμήματα των 25 ατόμων, διάρκειας 295 ωρών).

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων