Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για ένα έτος.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.