Διόρθωση λάθους στην Πρόσκληση της ΠΔΑΝ με α.π. 61857

Σας ενημερώνουμε ότι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των κτιρίων των ΚΠΑ2 ΠΔΑΝ για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 με α/π 61857, έχει γίνει λάθος υπολογισμός στη στήλη ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ και το σωστό ποσό είναι 25842,34 ευρώ