Επαναλληπτικός Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης Υπηρεσιών ΠΔ Ηπείρου

Πρόσκληση για προμήθεια  ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της. Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.