Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στο ΚΕΚ Λάρισας

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού  στο ΚΕΚ Λάρισας,  για την υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο: «dual 2+1» μεταξύ του Οργανισμού, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στον τομέα του  Τουρισμού. Τίτλος προγράμματος «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.