Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου ΑΪ ΦΟΡΜ Μ.ΕΠΕ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της αριθμ.35/16 σύμβασης με την εταιρεία ΑΪ ΦΟΡΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.ΕΠΕ.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.