Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου ΑΪ ΦΟΡΜ Μ.ΕΠΕ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν  ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, της αριθμ. 34/16 σύμβασης με την  εταιρεία ΑΪ ΦΟΡΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.ΕΠΕ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.