Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου BUTTON Ο.Ε.

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν  ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της αριθμ 58/16 σύμβασης του αναδόχου BUTTON O.E.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.