Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΣ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθούν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της αριθμ 27/16 σύμβασης με τον ανάδοχο Καρασιώτος Δημήτριος.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.