Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ΠΔ Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την  παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του ΟΑΕΔ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/11/2020 έως 31/12/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ