Υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2021

Υποβολή προσφορών για την παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας  της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης