Πίνακας Αξιολόγησης ΠΕ60-Νηπιαγωγών του ΙΕΚ Κομοτηνής ΟΑΕΔ,για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών 2018-2019

     Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι σήμερα 12-02-2019 αναρτήθηκε ο Αξιολογικός Πίνακας της ειδικότητας ΠΕ60-Νηπιαγωγών του ΙΕΚ Κομοτηνής ΟΑΕΔ, μετά το με αριθμ. πρωτ. 9033/01-02-2019 Πρακτικό της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ