Πίνακες αξιολόγησης δευτεροβάθμιας επιτροπής υποψηφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λάρισας

Πίνακες αξιολόγησης δευτεροβάθμιας επιτροπής υποψηφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λάρισας, για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος   κατάρτισης τριάντα (30) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων,  με τίτλο: «Μαγειρική»  διάρκειας 350 ωρών.

Για τους πίνακες πατήστε εδώ.