Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες (Β΄ Κύκλος)

Έναρξη Β΄ Κύκλου Προγράμματος 

05-05-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ  ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται  ότι τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα σε σχέση με το μητρώο του ΟΑΕΔ. Αν διαπιστώσετε λάθος στα μη επεξεργάσιμα στοιχεία (Διεύθυνση τόπου υλοποίησης), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ πριν την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης.

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ