Πρόγραμμα Απασχόλησης 7000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας

12-06-2021 Δείτε εδώ την Απόφαση Ένταξης

11-02-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό

Εναρξη νέου προγράμματος

28-01-2021 Δελτίο τύπου

28-01-2021 Δημόσια Πρόσκληση

28-01-2021 Υπουργική Απόφαση

28-01-2021 ΦΕΚ 191/Β/25-01-2021

Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

12-03-2021 Οδηγίες για υποβολή ένστασης από τους δυνητικά δικαιούχους