Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών στην ΕΠΑΣ Άρτας.

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών στην ΕΠΑΣ Άρτας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ