Προκηρύξεις για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων

       Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

       Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την
       υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης του Δήμου Ζίτσας, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
       Κατάρτισης Αρωματικών / Φαρμακευτικών φυτών» (1 τμήμα των 15 ατόμων, διαρκείας 295 ωρών)                Πατήστε εδώ

       Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την
       υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 15 μελών του Σωματείου Επισκευαστών Αυτοκινήτων και
       Συναφών Επαγγελμάτων του Δήμου Φιλιππιάδας, με τίτλο: «Κιβώτια ταχυτήτων Αυτοκινήτων»
       (διαρκείας 40 ωρών). Πατήστε εδώ

       Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την
       υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης 12 μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.)
       / Παράρτημα Κέρκυρας, με τίτλο: «Χειριστής σχοινιών διάσωσης» (διάρκειας 70 ωρών, 12 άτομα).                 Πατήστε εδώ

       Για την αίτηση πατήστε εδώ.