Προκηρύξεις για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λαμίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης Θήβας και Μαλανδρίνου

 Προκηρύξεις για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λαμίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης Θήβας και Μαλανδρίνου.

 

 Ανακοίνωση

 Προκήρυξη για το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας

 Προκήρυξη για το Κατάστημα Κράτησης  Μαλανδρίνου

 Αίτηση