Προμήθεια 18.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ και του ΒΝΣ Ιωαννίνων

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ Ιωαννίνων (ΕΠΑΣ,ΙΕΚ,ΚΕΚ,ΠΔΗ) 15.000 λίτρων και του ΒΝΣ Ιωαννίνων 3.000 λίτρων για την Α' καταναλωτική περίοδο του έτους 2017, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.800,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Προσφορές εως 27/03/2017 και ώρα 09:30.

Περισσότερα >>