Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης Π.Δ. Πελοποννήσου

Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος.

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ