Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης Περιφ. Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ειδών Γραφικής Ύλης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, για ένα έτος.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.