Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.