Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Πιερίας, για το χρονικό διάστημα 15.10.2020 μέχρι 31.12.2020, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού 31.200,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.688,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδω