Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για ένα έτος της Π.Δ. Κ. & Δ. Μακεδονίας

Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για ένα έτος της Π.Δ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε διευκρινιστικό έγγραφο για το διαγωνισμό πατήστε εδώ.