Προμήθεια υλικών & εκτέλεση εργασιών επισκευής κτιρίου ΠΔ Κρήτης

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών και Εκτέλεση Εργασιών για την Επισκευή κτιρίου του ΟΑΕΔ, όπου στεγάζεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.

Για το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.