Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος

Δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της ΠΔ Θεσσαλίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτοςΠρομήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021
Περισσότερα