Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Υπηρεσιών ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΤΕΚ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ, ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ και ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Σερρών, για το έτος 2017, προϋπολογισμού 19.780,00€ χωρίς ΦΠΑ

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ