Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ.Ηπείρου ,για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 28-02-2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 4.235,09€ πλέον του ΦΠΑ 24%.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα