Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς, για τη μίσθωση ακινήτου δι’ απευθείας συμφωνία μεταστέγασης της Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 Δάφνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς, για τη μίσθωση ακινήτου δι’ απευθείας συμφωνία μεταστέγασης της Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 Δάφνης, ως επείγουσα περίπτωση, σύμφωνα με το εδάφιο α του άρθρου 53 και σε συνδυασμό του άρθρου 58 του Β.Δ. 266/1971, με αναζήτηση προσφορών από την Υπηρεσία και με ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού (portal).

Για να δείται την Πρόσκληση πατήστε εδώ.