Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας κτιρίων Οργανισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την "Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης", για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 28-02-2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.516,71 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 32.880,72 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα