Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητας Περ/κης Κ & Δ. Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. & Δ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ. Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” , για το χρονικό διάστημα από 1-3-2021 έως 31-12-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.320,00 €, και ύστερα από συλλογή προσφορών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 16-2-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα