ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 Σύρου.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.