Πρόσκληση ενδιαφέροντος «Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ΟΠΣ και eservices του Ο.Α.Ε.Δ για 250 ανθρωποημέρες και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι λήξης των ανθρωποημερών».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΟΠΣ και eservices του Ο.Α.Ε.Δ για 250 ανθρωποημέρες και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι λήξης των ανθρωποημερών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα